Wat doen wij?

Wat doen wij?

Seniorenplatform ’s-Hertogenbosch onderneemt de volgende activiteiten:

  • Beleggen van bijeenkomsten rondom thema’s
  • Overleggen met diverse instanties rondom beleid en senioren
  • Uitwisselen van informatie
  • Behartigen van de belangen van senioren in de gemeente
  • Afstemmen van activiteiten van de seniorenorganisaties
  • Op de hoogte blijven van relevante en actuele informatie rondom senioren
  • Bezoeken van netwerkbijeenkomsten