Leden Seniorenplatform ’s-Hertogenbosch

Seniorenplatform ’s-Hertogenbosch

Samenstelling per november 2021:
• Pieter Jacobs – KBO Centrum-Zuid
• Wim Markerink – onafhankelijk voorzitter
• Ans van Houwelingen – op persoonlijke titel
• Carel van den Heuvel – HEVO
• Henny Meijer – Platform 13/14 en KBO Nuland
• Jan Brouwers (agendalid) – Seniorenvereniging Empel
• Hans van Dartel – Seniorenvereniging Engelen | Bokhoven
• Tonny van Eenbergen – Ouderensociëteit Maaspoort
• Hans van den Berg (agendalid) – Stichting Actieve Senioren (SAS)
• Fia de Vos – Stichting de Biechten Actieve Senioren
• Huub Clement – KBO Vinkel
• Alex Assmann – KBO Noord | Maaspoort
• Anita Putters – Farent
• Ad Prince – ambtelijk secretaris
• Marga de Leeuw – Gemeente ’s-Hertogenbosch