Doelstelling

Doelstelling

Het Seniorenplatform behartigt de belangen van senioren in ‘s-Hertogenbosch. Dat wil zij doen in de breedste zin van het woord.

Het Seniorenplatform wil haar doel bereiken door het beïnvloeden van het beleid van de gemeente en andere organisaties als het gaat over senioren.

Daarbij wil het platform ouderenorganisaties ondersteunen door informatie uit te wisselen, afstemmen van activiteiten en het opsporen en oplossen van ‘witte vlekken’.

Het Seniorenplatform houdt zich op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen in de gemeente die raken aan het welzijn en welbevinden van senioren in ’s-Hertogenbosch.