Senioren op roltrap station ’s-Hertogenbosch - Seniorenplatform ’s-Hertogenbosch

Seniorenplatform ’s-Hertogenbosch – Samen aan de slag voor een seniorvriendelijk ’s-Hertogenbosch

Samen aan de slag voor een
seniorvriendelijk ’s-Hertogenbosch

Wat is het Seniorenplatform?

Het Seniorenplatform is georganiseerd vanuit de ouderenorganisaties in ‘s-Hertogenbosch en zet zich in om de woon- en leefsituatie van de senioren in de stad te verbeteren. Daarbij is het Seniorenplatform als belangenbehartiger actief binnen het brede terrein van wonen, zorg, welzijn en inkomen, ook wel het sociale domein genoemd.

Langer thuiswonen - infographic

Wat wil het Seniorenplatform?

Doel van het Seniorenplatform is het bevorderen van het welzijn, in brede zin, van alle senioren in de gemeente. Het Seniorenplatform wil dit realiseren door:

  • de gemeente en organisaties gevraagd en ongevraagd advies te geven over het gevoerde beleid met als centraal thema Wonen’ ;
  • initiatieven te ontwikkelen binnen de aandachtsgebieden dementie, veiligheid, werk en inkomen, zorg en welzijn, armoede, eenzaamheid en mobiliteit met het doel de leefomgeving van senioren in ’s-Hertogenbosch te verbeteren.

Seniorenplatform ’s-Hertogenbosch is een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)