ANBI

Logo ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI)

Naam
Stichting Seniorenplatform ’s-Hertogenbosch

RSIN (fiscaal nummer)
008211358

Postadres
Postbus 1226, 5200 BG ’s-Hertogenbosch

Bezoekadres
Rogier van der Weydenstraat 2, 5213 CA ’s-Hertogenbosch

Doelstelling
Het behartigen van de belangen van ouderen in de gemeente ’s-Hertogenbosch, e.e.a. in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan
Zie elders op deze website.

Namen en functies van de bestuurders
Zie elders op deze website.

Beloningsbeleid
De bestuursleden zijn onbezoldigd en er zijn geen personen in loondienst.

Jaarverslag en jaarrekening
Zie elders op deze website.